Adunări Generale Acționari

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.