Câteva cuvinte

Despre noi

Începând cu anul 2016, în cadrul firmei mamă, Agroland Business System SA, a fost înființată divizia Agribusiness, bazată pe o structura simplă, care cuprindea un Project Manager și patru oameni de vânzări cu experiență relevanță în domeniu.

Echipa funcționa deja de câțiva ani împreună, într-o formă lărgită – 8 reprezentanți de vânzări și un Regional Sales Manager, în cadrul companiei Cargill Agricultură și activă în zona de Sud-Vest a țării. În momentul desființării diviziei de input-uri Cargill Agricultură la nivel european, o parte din echipa a decis să rămână împreună într-un nou proiect, într-o componentă mai restrânsă și să continue activitatea, folosind din plin coeziunea de echipa, în cadrul companiei Agroland Business System, folosind resursele și notorietatea acesteia.

Divizia Agroland Agribusiness a activat încă de la început în zona de Sud-Vest a țării, respectiv în județele Dolj, Olt, Mehedinți, Argeș, Teleorman, Vâlcea și Gorj.

Obiectivul principal de activitate

este vânzarea de input-uri pentru agricultură convențională și organică, printre care: fertilizanti, produse pentru protecția plantelor, semințe și combustibili. Activitatea secundară desfășurată este trading-ul cu cereale.

Segmentul de piață țintă a diviziei Agribusiness în cadrul Agroland sunt fermierii de cultură „mare”, care cultivă cereale (grâu, orz, porumb, triticale, orzoaică, etc) și plante oleaginoase (rapiță, floarea soarelui).

Încă de la început, Societatea a dat o mare importantă agriculturii organice, fermelor care produc bio sau care sunt în zona de conversie a terenurilor către culturile bio. Din acest motiv, Societatea a încercat să-și selecteze furnizorii și a semnat contracte cu acei producători interni și externi care aveau în portofoliu acest tip de produse organice. Societatea cunoaște faptul că directivele Uniunii Europene promovează și targeteaza acest segment de produse, urmărindu-se în acest fel îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin calitatea solului și apelor. Agroland Agribusiness este conștientă că, în următorii, ani se dorește că o parte din suprafețele cultivate în Uniunea Europeană să producă doar cu ajutorul substanțelor organice pentru protecția plantelor sau fertilizanti biostimulatori, urmând că aceste suprafețe să crească în fiecare an. În țările vestice există deja foarte mulți producători pentru acest segment de fermieri.

Chiar dacă România este încă la început, tendința de conversie este din ce în ce mai mare de la un an la altul, iar fermierii se gândesc din ce în ce mai mult la calitatea solului, apelor și, bineînțeles, la calitatea produselor pe care le livrează către piață de consum. Din punct de vedere al business-ului, produsele obținute și certificatele bio au o valoare semnificativ mai mare, iar subvențiile per hectar sunt mult mai mari decât în zona de agricultură convențională. Astfel, potențialul de câștig pentru fermieri este unul foarte bun. În acest moment, Societatea are în proiect și este în discuții cu anumiți parteneri în vederea constituirii propriei linii de produse organice cu formulări proprii, chiar unice, care să deservească acest segment de clienți.

Din anul 2016, divizia Agribusiness a crescut în fiecare an, iar că echipa, și-a consolidat poziția de distribuitor local important, cu nume sonor și cunoscut în zona de Sud-Vest a țării. Intenția și misiunea targetata a diviziei a fost și este: consolidarea și creșterea cotei de piață atinse, dar și dezvoltarea de alte activități congruente. Imediat după preluarea echipei de către Agroland, au fost stabilite strategia și modul procedural de lucru prin care s-au bugetat atât investițiile inițiale, dar și obiectivul propus pentru doi ani. Obiectivele stabilite și atinse au fost împărțite în trei categorii: cifra de afaceri, marja de profit și numărul de clienți atinși. Pentru aceste obiective s-au stabilit și instrumentele necesare pentru sprijinirea echipei, respectiv contracte de achiziție furnizori, garanții, investiții inițiale (capacități de depozitare, logistică, sume distribuite pentru retribuții salariale) și capital de lucru. Au fost calculate nivelul creanțelor și valoarea stocurilor plătite sau custodie furnizor, țînând cont de termenele de plata furnizor și client, în așa fel încât să rezulte un cash-flow pozitiv.

Datorită rezultatelor încurajatoare înregistrate din primul sezon agricol vara/toamna 2016 și primăvară/vara 2017, conducerea executivă Agroland Business System, împreună cu Project Managerul diviziei Agribusiness au luat decizia că divizia Agribusiness să își transfere activitatea într-o firma care să funcționeze independent juridic și financiar față de societatea mama. Societatea nouă a fost înființată în 2017, că SRL, prin asocierea Agroland Business System și Radu Florin – Project Manager. Treptat, începând cu anul 2018, activitatea a fost transferată pe nouă firma, iar începând cu luna mai 2019 funcționează că firma independența, preluând toate contractele de furnizori și clienți.

Agroland Agribusiness face parte din Grupul Agroland, format din Agroland Business System S.A.,Agroland Agribusiness SĂ , Agroland Professional Farm SRL, Agroland Megastore SRL, Magazinul Micului Fermier SRL, Devest Farmatech SRL, Astradriving SRL, Sports Games SRL, Asociația Sportivă Agroland. În urmă Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 din 18.03.2021, actionarii Societății au decis transformarea din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni . Hotărârea a fost depusă la ONRC prin cererea de depunere și menționare acte nr. 15684 din dat ă de 19.03.2021 și înregistrată în registrul comerțului la dată de 26.03.2021 și publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr 1446 din 08.04.2021.

Apartenența la Grupul Agroland oferă Societății o vizibilitate sporită , prin prisma faptului că firma – mama are deja construită o rețea de clienți extinsă și sute de magazine în țară . Astfel, Agroland Agribusiness beneficiază de rețeaua complexă a Grupului pentru a- și distribui produsele și pentru a câștigă noi clienți .

Segmentul de piață căruia i se adresează Societatea este format din fermierii ce dispun de o suprafață cultivabila medie, unde marjele sunt superioare, concentrând astfel resursele eficient, pentru a maximiza veniturile.

În general, clienții Agribusiness sunt fermierii cu suprafețe medii- mari care cultivă:

– Cereale: grâu, oraz, porumb, triticale, orzoaică, etc;

– Plante oleaginoase: rapiță, floarea soarelui.

Clienții Societății sunt împărțiți în trei categorii, în funcție de suprafață cultivată:

– Fermieri mici, care deț în o suprafață cultivabila de până la 100 ha;

– Fermieri medii, care dețin o suprafață cultivabila între 100 și 500 ha;

– Fermieri mari, care dețin o suprafață cultivabila de peste 500 ha.

Clienții din portofoliul societății sunt în număr de cca 400 de fermieri. Aceștia sunt clienți fideli, mulțumiți de calitatea produselor oferite de Agroland Agribusiness și achiziționează în fiecare sezon, tot necesarul sau parțial , inputurile necesare. Pe lângă aceștia , se mai adaugă 100 de fermieri care lucrează tranzacțional cu Societatea , în funcție de prețul produselor la un anumit moment.

În funcție de tipul de producție, Agroland Agribusiness se adresează către două tipuri de fermieri:

– Fermierii dedicați culturilor organice;

– Fermierii care operează în cultură convențională.

Societatea acordă o mare importantă categoriei de fermieri care cultivă organic sau care sunt în etapă de conversie a terenurilor către o cultură organică . În acest sens, în portofoliul Emitentul se găsesc producători interni și externi care furnizează acest tip de produse organice.

Această linie de business reprezintă o prioritate pentru Societate, această fiind deja angajată în discuții cu diverși parteneri, în vederea construirii propriei linii de produse organice cu formulări proprii, unice, care va deservi acest segment de clienți . Această direcție este aliniată la tendința de conversie din ce în ce mai mare din piață privind trecerea către cultură organică . Potențialul mare este dat de migrarea preferințelor consumatorilor către produsele bio, calitatea solului și a apelor, dar și de directivele Uniunii Europene ce promovează acest segment de produse. Segmentul bio prezintă un potențial mare și pentru fermieri, datorită marjelor mai mari obținute la aceste produse, cât și nivelului superior al subvențiilor acordate. România încă este la început în privința adoptării culturii organice, fapt ce prezintă oportunități considerabile pentru Agroland Agribusiness. În anul 2018, la nivelul Uniunii Europene, suprafață cultivată organic a fost de 13.4 milioane hectare, reprezentând o medie de 7.5% din suprafață agricolă utilizată , în creștere cu 34% față de anul 2012. În 2018, România se situa pe penultimul loc, cu 2.4% din suprafață agricolă cultivată .

În anul 2019, suprafață cultivată organic a crescut considerabil , atât la nivel european, cât și în România . Astfel, de la 7.5% media europeană , suprafață agricolă cultivată organic a crescut la 8.5%, în timp ce în România , suprafață a crescut cu jumătate de procent, de la 2.4%, la 2.9%. Printre țările cu cele mai mari culturi organice raportate la suprafață agricolă totală se numără Austria (25.3%), Estonia (22.3%), Suedia (20.4%), Italia (15.2%) și Republica Cehă (15.2%).

Firma lucrează cu furnizori pentru a produce produse cu formulări proprii, îmbunătățindu – și astfel marja de profit. La momentul realizării documentului, Agribusiness a introdus deja pe piață , cu rezultate notabile, patru produse personalizate, pentru agricultură convențională , care ajută la creșterea productivității și profitabilității fermierilor. În scurt timp , Societatea va deține și o gama de produse pentru cultură organică .