Guvernanță Corporativă

Puteți găsi aici toate informațiile relevante privind politica companiei Agroland Agribusiness SA și guvernanța corporativă.

Conducerea executivă a AGROLAND AGRIBUSINESS SA este asigurată de:

  • Director General: Florin Radu
  • Office Manager: Andreea Dragomir
  • Sales Manager: Dorian Vintila

Administrarea societății Agroland Agribusiness Systems S.A este asigurata de catre Administratorul Unic, Florin Radu, ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18.03.2021 si pana la data de 18.03.2025

Florin Radu are o experienta profesionala de peste 28 de ani, cu precadere in sectorul de agricultura si s-a alaturat Grupului Agroland in iunie 2016, ca Project Manager al diviziei Agribusiness. Anterior alaturarii Gupului Agroland, Florin Radu a ocupat functia de Regional Sales Manager in cadrul Cargill Agricultura, unul dintre cei mai mari jucatori la nivel global. Acesta a absolvit Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante-Banci din cadrul Universitatii din Craiova, si numeroase programe de dezvoltare personala.   

SSIF Tradeville SA este Consultantul Autorizat al Agroland Agribusiness SA

Auditorul societatii este Expert Ignea Nicolae SRL cu sediul social în Timișoara, Str. Simion Barnutiu Nr.71 Ap.2, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J35/1277/2001, cod unic de înregistrare la DGFPCFS Timis 14290974, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal prin Ignea Daniel, membru CAFR. Numărul de autorizare al societăţii este 208/23.05.2002.

Expert Ignea Nicolae SRL a auditat rezultatele financiare anuale din perioada 2016 – 2019, prezentate în cadrul documentului, iar situațiile financiare aferente anului 2020 sunt în curs de auditare.

Administratorul Unic al Agroland Agribusiness S.A. (“Compania”) declară că Societatea își asumă angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de sistem.

În acord cu principiile enunțate anterior, Compania se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Compania declară că o va respecta. În consecință, Administratorul Unic al Companiei enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

• Compania recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în Companie.

• Agroland Agribusiness este o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, dar care are nevoie să investească semnificativ în extinderea rețelei de magazine. Asta înseamnă că îmbunătățirea rezultatelor financiare este condiționată de accesul la capital pentru realizarea investițiilor necesare.

• În consecință, Compania își propune să își recompenseze investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni gratuite.

• Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acțiuni cu titlu gratuit, se va realiza de către Administratorul Unic al Companiei, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

• Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util.

Această politică va fi revizuită de către conducerea Companiei, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică este publicată pe pagina oficială de internet a Companiei, www.agribusiness.agroland.ro secțiunea pentru investitori.

DESCARCĂ DOCUMENT

În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., Agroland Agribusiness S.A. se obligă să furnizeze investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiară adoptat de Administratorul Unic și publicat pe pagina oficială a Companiei, www.agribusiness.agroland.ro, secțiunea pentru investitori. Acest calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu financiar, dacă există motive întemeiate, cu informarea promptă a investitorilor.

Prognozele financiare includ proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli (bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete de investiții supuse aprobării de către AGA. Aceste prognoze sunt furnizate investitorilor pe site-ul oficial al Companiei, www.agribusiness.agroland.ro secțiunea pentru investitori.

Prognozele astfel publicate vor face parte din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. În cazul în care este necesară revizuirea bugetului anual așa cum a fost aprobat în AGA, compania va furniza o prognoză actualizată în raportul semestrial.

Compania nu va furniza alte prognoze financiare pe parcursul anului fiscal.

În elaborarea prognozelor financiare, conducerea Companiei va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Companiei.

DESCARCĂ DOCUMENT