RAPOARTE CURENTE

Aici investitorii pot găsi toate rapoartele curente emise de companie cu privire la toate evenimentele importante din activitatea Agroland Agribusiness S.A.

Notificare – răscumpărare acțiuni proprii 20-26.06.2022

Descarcă Raportul

Notification – buyback 20-26.06.2022

Download Report

Demararea programului de răscumparare acțiuni

Descarcă Raportul

Initiation of the share buy-back program

Download Report

Eliberare CIIF din partea ASF

Descarcă Raportul

Receiving CIIF from FSA

Download Report

Disponibilitate Raport T1 2022

Descarcă Raportul

Availability of Q1 2022 Report

Download Report

Informații cu privire la distribuirea dividendelor 2021

Descarcă Raportul

Information about 2021 dividend distribution

Download Report

Raport anual 2021

Descarcă Raportul

Annual report 2021

Download Report

Hotărârile AGOA&AGEA din data de 29.04.2022

Descarcă Raportul

Resolutions of the OGMS&EGMS dated 29.04.2022

Download Report

Disponibilitate vot online AGA anuala din 29.04.2022

Descarcă Raportul

Plasament ObligatiuniDescarcă Raportul

Emisiune obligatiuni


Descarcă Raportul

 

Raport curent Startup AgTech TM


Descarcă Raportul